ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА» є самостійною, добровільною громадською організацією громадян України – об’єднанням громадян України, іноземних громадян, членів їх родин для задоволення законних прав та інтересів, в тому числі проведення діяльності спрямованої на їх правовий та соціальний захист, здійснення громадської діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з чинним законодавством України та Статутом організації.

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА» створена та діє на принципах добровільності, самоврядування, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутністі майнового інтересу членів, прозорісті, відкритості та публічності, колективного керівництва, виборності всіх його керівних органів, звітності перед членами Організації, рівноправності своїх членів та законності. Організація самостійно визначає напрямки своєї діяльності.

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА» свою діяльність здійснює в тісній взаємодії із зацікавленими громадянами, колективами, громадськими, приватними та державними організаціями, установами та підприємствами. Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, несе відповідальність за результати своєї діяльності.

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА» діє відповідно Конституції України, Закону України «Про громадські об`єднання» та іншого чинного законодавства України та цього Статуту. Організація створена без обмеження терміну діяльності. Установчим документом організації є Статут.